Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Waarom?

EU-lidstaten hebben nu nog hun eigen wetten. Deze zijn gebaseerd op richtlijnen uit 1995 en passen niet langer bij de huidige digitale wereld. De AVG vervangt deze en versterkt daarmee de privacyrechten van alle Europese burgers. Zo wordt er meer nadruk gelegd op het verantwoordelijk verwerken van persoonsgegevens. Meer over de AVG →

Wat betekent dit voor jou?

De kans is groot dat jij via onze dienstverlening persoonsgegevens van anderen verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die een websitebezoeker via een contactformulier naar jou verstuurt. Verwerk jij persoonsgegevens? Dan schrijft de AVG voor dat jij een verwerkersovereenkomst met Media98 moet sluiten. Daar helpen wij je graag bij.

Hoe helpen wij jou?

Media98 hecht veel waarde aan veiligheid en privacy. Daarom hebben wij proactief een verwerkersovereenkomst gemaakt die naadloos aansluit op onze dienstverlening. Hierin spreken we af, hoe Media98 in opdracht van jou persoonsgegevens verwerkt. Deze overeenkomst is opgenomen als bijlage in de nieuwe Privacy Policy van Media98.

Wat vragen wij van jou?

Lees de nieuwe Privacy Policy van Media98 goed, zodat je bekend bent met de inhoud. Heb je na het lezen hiervan nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Zo niet, dan hoef je verder niets te doen en treden de nieuwe voorwaarden automatisch in werking op 25 mei 2018.

Heb je nog vragen?

Heb je nog specifieke vragen over onze verwerkersovereenkomst of zijn er onduidelijkheden? Neem dan contact op via support@media98.nl. Via daar helpen we je graag verder!